Holistisch Binnenveld Voedingscoach
Holistisch Binnenveld Voedingscoach

Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.holistischbinnenveld.nl zoals deze beschikbaar is gesteld door Holistisch Binnenveld. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website of social media aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom 
Het gebruik van de informatie op deze website of social media is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Holistisch Binnenveld is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website of social media her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Holistisch Binnenveld.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing: 
Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Holistisch Binnenveld te mogen claimen of te veronderstellen.

Holistisch Binnenveld streeft naar een zo actueel mogelijke website en social media pagina's. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website of social media onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website en social media worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Holistisch Binnenveld aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op de website of sociala media staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Deze website is niet bedoeld als vervanging van een medische diagnose. De lezer wordt nadrukkelijk geadviseerd een arts te raadplegen over de eigen persoonlijke gezondheidssituatie.

Holistisch Binnenveld streeft naar een zo actueel mogelijke website en actuele social media. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website of op social media onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Wijzigingen
Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van Holistisch Binnenveld op deze pagina. 

© 2023 Holistisch Binnenveld 

Aanmelden nieuwsbrief
Contact

Holistisch binnenveld
Egelsteeg 8
6708 PL Wageningen

Telefoon 06 36 285 654
info@holistischbinnenveld.nl
www.holistischbinnenveld.nl